İçeriğe geç

Etiket: Factory Method PHP Tasarım Deseni Örneği

Factory Method PHP Tasarım Deseni

Factory Method(Fabrika Yöntemi) kendisini alt sınıflarla genişleterek (subclassing) farklı biçimlerde nesne oluşturabilmeyi sağlar. Basit durumlarda soyut sınıf sadece bir interface(arayüz) olabilir. Bu desen “gerçek” bir Tasarım Deseni’dir, çünkü S.O.L.I.D ilkelerinden biri olan “D” yani “Dependency Inversion Principle (Bağımlılık Tersinme İlkesi)”…