İçeriğe geç

Flyweight PHP Tasarım Deseni

Bellek kullanımını en aza indirmek için kullanılır. Bir Flyweight(hafifletici), belleği mümkün olduğunca benzer nesneler ile paylaşır. Durum (state) içerisinde çok değişikliğe uğramayan çok sayıda nesne kullanıldığında gerek duyulur. Genel bir uygulama, harici veri yapılarında durumu tutmak ve gerektiğinde onları Flyweight(hafifletici) nesnesine geçirmektir.

uml Flyweight

Örneğe ait kodlar;

<?php 
// Text.php
declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Flyweight;

/**
 * This is the interface that all flyweights need to implement
 */
interface Text
{
  public function render(string $extrinsicState): string;
}

// Word.php
namespace DesignPatterns\Structural\Flyweight;

class Word implements Text
{
  public function __construct(private string $name)
  {
  }

  public function render(string $font): string
  {
    return sprintf('Word %s with font %s', $this->name, $font);
  }
}

// Character.php
declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Flyweight;

/**
 * Implements the flyweight interface and adds storage for intrinsic state, if any.
 * Instances of concrete flyweights are shared by means of a factory.
 */
class Character implements Text
{
  /**
   * Any state stored by the concrete flyweight must be independent of its context.
   * For flyweights representing characters, this is usually the corresponding character code.
   */
  public function __construct(private string $name)
  {
  }

  public function render(string $font): string
  {
     // Clients supply the context-dependent information that the flyweight needs to draw itself
     // For flyweights representing characters, extrinsic state usually contains e.g. the font.

    return sprintf('Character %s with font %s', $this->name, $font);
  }
}

// TextFactory.php
declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Flyweight;

use Countable;

/**
 * A factory manages shared flyweights. Clients should not instantiate them directly,
 * but let the factory take care of returning existing objects or creating new ones.
 */
class TextFactory implements Countable
{
  /**
   * @var Text[]
   */
  private array $charPool = [];

  public function get(string $name): Text
  {
    if (!isset($this->charPool[$name])) {
      $this->charPool[$name] = $this->create($name);
    }

    return $this->charPool[$name];
  }

  private function create(string $name): Text
  {
    if (strlen($name) == 1) {
      return new Character($name);
    } else {
      return new Word($name);
    }
  }

  public function count(): int
  {
    return count($this->charPool);
  }
}

Test İşlemi şu şekilde olacaktır;

<?php 
// Tests/FlyweightTest.php
declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Flyweight\Tests;

use DesignPatterns\Structural\Flyweight\TextFactory;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class FlyweightTest extends TestCase
{
  private array $characters = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k',
    'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z'];

  private array $fonts = ['Arial', 'Times New Roman', 'Verdana', 'Helvetica'];

  public function testFlyweight()
  {
    $factory = new TextFactory();

    for ($i = 0; $i <= 10; $i++) {
      foreach ($this->characters as $char) {
        foreach ($this->fonts as $font) {
          $flyweight = $factory->get($char);
          $rendered = $flyweight->render($font);

          $this->assertSame(sprintf('Character %s with font %s', $char, $font), $rendered);
        }
      }
    }

    foreach ($this->fonts as $word) {
      $flyweight = $factory->get($word);
      $rendered = $flyweight->render('foobar');

      $this->assertSame(sprintf('Word %s with font foobar', $word), $rendered);
    }

    // Flyweight pattern ensures that instances are shared
    // instead of having hundreds of thousands of individual objects
    // there must be one instance for every char that has been reused for displaying in different fonts
    $this->assertCount(count($this->characters) + count($this->fonts), $factory);
  }
}

Kategori:Structural Tasarım Desenleri

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir