İçeriğe geç

Iterator PHP Tasarım Deseni

Nesneyi ilerletilebilir (iterable) yapmak ve nesnelerin bir yığın (collection) gibi görünmesini sağlamak için kullanılır.

uml Iterator

Örneğe ait kodlar;

<?php 
// Book.php
declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Iterator;

class Book
{
  public function __construct(private string $title, private string $author)
  {
  }

  public function getAuthor(): string
  {
    return $this->author;
  }

  public function getTitle(): string
  {
    return $this->title;
  }

  public function getAuthorAndTitle(): string
  {
    return $this->getTitle().' by '.$this->getAuthor();
  }
}

// BookList.php
declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Iterator;

use Countable;
use Iterator;

class BookList implements Countable, Iterator
{
  /**
   * @var Book[]
   */
  private array $books = [];
  private int $currentIndex = 0;

  public function addBook(Book $book)
  {
    $this->books[] = $book;
  }

  public function removeBook(Book $bookToRemove)
  {
    foreach ($this->books as $key => $book) {
      if ($book->getAuthorAndTitle() === $bookToRemove->getAuthorAndTitle()) {
        unset($this->books[$key]);
      }
    }

    $this->books = array_values($this->books);
  }

  public function count(): int
  {
    return count($this->books);
  }

  public function current(): Book
  {
    return $this->books[$this->currentIndex];
  }

  public function key(): int
  {
    return $this->currentIndex;
  }

  public function next()
  {
    $this->currentIndex++;
  }

  public function rewind()
  {
    $this->currentIndex = 0;
  }

  public function valid(): bool
  {
    return isset($this->books[$this->currentIndex]);
  }
}

Test İşlemi şu şekilde olacaktır;

<?php 
// Tests/IteratorTest.php
declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Iterator\Tests;

use DesignPatterns\Behavioral\Iterator\Book;
use DesignPatterns\Behavioral\Iterator\BookList;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class IteratorTest extends TestCase
{
  public function testCanIterateOverBookList()
  {
    $bookList = new BookList();
    $bookList->addBook(new Book('Learning PHP Design Patterns', 'William Sanders'));
    $bookList->addBook(new Book('Professional Php Design Patterns', 'Aaron Saray'));
    $bookList->addBook(new Book('Clean Code', 'Robert C. Martin'));

    $books = [];

    foreach ($bookList as $book) {
      $books[] = $book->getAuthorAndTitle();
    }

    $this->assertSame(
      [
        'Learning PHP Design Patterns by William Sanders',
        'Professional Php Design Patterns by Aaron Saray',
        'Clean Code by Robert C. Martin',
      ],
      $books
    );
  }

  public function testCanIterateOverBookListAfterRemovingBook()
  {
    $book = new Book('Clean Code', 'Robert C. Martin');
    $book2 = new Book('Professional Php Design Patterns', 'Aaron Saray');

    $bookList = new BookList();
    $bookList->addBook($book);
    $bookList->addBook($book2);
    $bookList->removeBook($book);

    $books = [];
    foreach ($bookList as $book) {
      $books[] = $book->getAuthorAndTitle();
    }

    $this->assertSame(
      ['Professional Php Design Patterns by Aaron Saray'],
      $books
    );
  }

  public function testCanAddBookToList()
  {
    $book = new Book('Clean Code', 'Robert C. Martin');

    $bookList = new BookList();
    $bookList->addBook($book);

    $this->assertCount(1, $bookList);
  }

  public function testCanRemoveBookFromList()
  {
    $book = new Book('Clean Code', 'Robert C. Martin');

    $bookList = new BookList();
    $bookList->addBook($book);
    $bookList->removeBook($book);

    $this->assertCount(0, $bookList);
  }
}
Kategori:Behavioral Tasarım Desenleri

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir