İçeriğe geç

Command PHP Tasarım Deseni

Bir çağrıcımız (invoker) ve bir çağrı ayrıştırmacımız yani alıcımız (receiver) olsun. Bu desen, bir “Komut” kullanarak alıcıya karşı yöntem çağrısının (method call) atamasını yapar, ve aynı yöntemi execute() olarak sunar. Böylece çağrıcı, istemcinin (client) komutunu yürütmek için, yalnızca execute() yöntemini çağıracağını bilir. Alıcı çağrıcıdan ayrışmıştır.

Bu desenin ikinci yönü, execute() yöntemini geri almayı sağlayan undo() yöntemidir. Komut deseni, daha karmaşık işlemleri gerçekleştirmek için diğer komutları bir araya getirebilir ve bu sayede kodun (diğer nesnelerden) kopyalanmasını en aza indirir, kalıtımdan çok kompozisyona güvenir.

uml Command

Örneğe ait kodlar;

<?php 
// Command.php
declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Command;

interface Command
{
  /**
   * this is the most important method in the Command pattern,
   * The Receiver goes in the constructor.
   */
  public function execute();
}
// UndoableCommand.php
declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Command;

interface UndoableCommand extends Command
{
  /**
   * This method is used to undo change made by command execution
   */
  public function undo();
}
// HelloCommand.php
declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Command;

/**
 * This concrete command calls "print" on the Receiver, but an external
 * invoker just knows that it can call "execute"
 */
class HelloCommand implements Command
{
  /**
   * Each concrete command is built with different receivers.
   * There can be one, many or completely no receivers, but there can be other commands in the parameters
   */
  public function __construct(private Receiver $output)
  {
  }

  /**
   * execute and output "Hello World".
   */
  public function execute()
  {
    // sometimes, there is no receiver and this is the command which does all the work
    $this->output->write('Hello World');
  }
}
// AddMessageDateCommand.php
declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Command;

/**
 * This concrete command tweaks receiver to add current date to messages
 * invoker just knows that it can call "execute"
 */
class AddMessageDateCommand implements UndoableCommand
{
  /**
   * Each concrete command is built with different receivers.
   * There can be one, many or completely no receivers, but there can be other commands in the parameters.
   */
  public function __construct(private Receiver $output)
  {
  }

  /**
   * Execute and make receiver to enable displaying messages date.
   */
  public function execute()
  {
    // sometimes, there is no receiver and this is the command which
    // does all the work
    $this->output->enableDate();
  }

  /**
   * Undo the command and make receiver to disable displaying messages date.
   */
  public function undo()
  {
    // sometimes, there is no receiver and this is the command which
    // does all the work
    $this->output->disableDate();
  }
}
// Receiver.php
declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Command;

/**
 * Receiver is a specific service with its own contract and can be only concrete.
 */
class Receiver
{
  private bool $enableDate = false;

  /**
   * @var string[]
   */
  private array $output = [];

  public function write(string $str)
  {
    if ($this->enableDate) {
      $str .= ' ['.date('Y-m-d').']';
    }

    $this->output[] = $str;
  }

  public function getOutput(): string
  {
    return join("\n", $this->output);
  }

  /**
   * Enable receiver to display message date
   */
  public function enableDate()
  {
    $this->enableDate = true;
  }

  /**
   * Disable receiver to display message date
   */
  public function disableDate()
  {
    $this->enableDate = false;
  }
}
//Invoker.php
declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Command;

/**
 * Invoker is using the command given to it.
 * Example : an Application in SF2.
 */
class Invoker
{
  private Command $command;

  /**
   * in the invoker we find this kind of method for subscribing the command
   * There can be also a stack, a list, a fixed set ...
   */
  public function setCommand(Command $cmd)
  {
    $this->command = $cmd;
  }

  /**
   * executes the command; the invoker is the same whatever is the command
   */
  public function run()
  {
    $this->command->execute();
  }
}

Test İşlemi şu şekilde olacaktır;

<?php 
//Tests/CommandTest.php
declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Command\Tests;

use DesignPatterns\Behavioral\Command\HelloCommand;
use DesignPatterns\Behavioral\Command\Invoker;
use DesignPatterns\Behavioral\Command\Receiver;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class CommandTest extends TestCase
{
  public function testInvocation()
  {
    $invoker = new Invoker();
    $receiver = new Receiver();

    $invoker->setCommand(new HelloCommand($receiver));
    $invoker->run();
    $this->assertSame('Hello World', $receiver->getOutput());
  }
}
// Tests/UndoableCommandTest.php
declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Command\Tests;

use DesignPatterns\Behavioral\Command\AddMessageDateCommand;
use DesignPatterns\Behavioral\Command\HelloCommand;
use DesignPatterns\Behavioral\Command\Invoker;
use DesignPatterns\Behavioral\Command\Receiver;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class UndoableCommandTest extends TestCase
{
  public function testInvocation()
  {
    $invoker = new Invoker();
    $receiver = new Receiver();

    $invoker->setCommand(new HelloCommand($receiver));
    $invoker->run();
    $this->assertSame('Hello World', $receiver->getOutput());

    $messageDateCommand = new AddMessageDateCommand($receiver);
    $messageDateCommand->execute();

    $invoker->run();
    $this->assertSame("Hello World\nHello World [".date('Y-m-d').']', $receiver->getOutput());

    $messageDateCommand->undo();

    $invoker->run();
    $this->assertSame("Hello World\nHello World [".date('Y-m-d')."]\nHello World", $receiver->getOutput());
  }
}
Kategori:Behavioral Tasarım Desenleri

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir