İçeriğe geç

Ubuntu Laravel Geliştirme Ortamı Kurulumu

Laravel geliştirme ortamı kurulumunu Linux üzerine yerel kurulum ile yapabilirsiniz. İlk olarak Ubuntu sistemindeki paketleri güncelleyelerek başlayalım.

sudo apt update

PHP

Ondrej Sury‘nin hazırladığı php depo paketini yükleyerek php dosyalarını kuralım.

sudo apt -y install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

Daha sonra Laravel için gerekli paketleri yüklemek gerekiyor. Php sürümünü yüklediğiniz sürümle değiştirmeyi unutmayın.

sudo apt install php7.4-cli \
  php7.4-bcmath \
  php7.4-xml \
  php7.4-sqlite3 \
  php7.4-curl \
  php7.4-json \
  php7.4-mbstring \
  php7.4-mysql \
  php7.4-opcache \
  php7.4-pgsql \
  php7.4-readline \
  php7.4-common \
  php7.4-zip \
  php7.4-redis \
  php7.4-gd

Aşağıdaki komutla php’nin yüklenip yüklenmediğini test edebilirsiniz.

php -v 

MySQL Kurulumu

Veri tabanı paketi olan MySQL’in kurulumu şu şekilde;

sudo apt install mysql-server

Mysql yükledikten sonra kullanıcıya parola oluşturmanız gerekiyor;

sudo mysql -u root -p
SELECT user,authentication_string,plugin,host FROM mysql.user;
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'newpassword';
FLUSH PRIVILEGES; //değişiklikleri yenileme

Mysql başlatma, durdurma ve durum kontrolü yapma;

systemctl start mysql 
systemctl status mysql 
systemctl stop mysql 

PhpMyAdmin Kurulumu

MySQL veritabanlarını webarayüzünde yönetmek için phpmyadmin paketini kullanabiliriz. Kurulumu şu şekilde;
İlk olarak phpmyadmin sitesinden güncel versiyonu indirin. İndirilen dosyanın bulunduğu dizinde terminali açın;

unzip phpMyAdmin-5.0.4-all-languages.zip // dosya adını indirdiğiniz dosya adıyla değiştirin.
sudo mv phpMyAdmin-5.0.4-all-languages /usr/share/phpmyadmin/
sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin/ /var/www/phpmyadmin
sudo gedit /etc/apache2/apache2.conf
Include /etc/phpmyadmin/apache.conf

http://localhost/phpmyadmin/ adresinden phpmyadmin arayüzüne ulaşabilirsiniz.

Composer

Php ve Laravel’e paketler yüklemek için Composer paket yöneticisine ihtiyacımız var. Composer yüklemek için bu adımları tek tek uygulayın;

sudo apt-get update
sudo apt-get install curl
sudo curl -s https://getcomposer.org/installer | php
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer
composer

Valet Kurulumu

Local Laravel ve php webserver ortamı için cpriego/valet-linux paketini kullanabilirsiniz. Ubuntu için kurulumu şu şekilde;
İlk önce tüm projelerde kullanmak için global olarak paketi indirmeniz gerekiyor.

composer global require cpriego/valet-linux
test -d ~/.composer && bash ~/.composer/vendor/bin/valet install || bash ~/.config/composer/vendor/bin/valet install

Oluşturduğunuz laravel projesi içinde aşağıdaki komutu çalıştırmanız halinde projeadi.test adresinden projesinizi görüntüleyebilirsiniz.

valet link

Kullanışlı valet komutları;

Commands  purpose
valet start Start the valet daemon.
valet stop Stop the valet daemon.
valet restart  Restart the valet daemon.
valet link Create the link of a particular Laravel project.
valet unlink  Remove the previously created project link.
valet links Display the existing links created by the valet.
valet secure  Make the site secure and show the URL with https://.
valet unsecure Make the site insecure and show the URL with http://.
valet status  Show the current status of the valet daemon.
Valet domain domain-name  Change the domain
valet share Share the local site publicly and test how it works online.
valet uninstall Remove the valet permanently.
Kategori:AWSComposerLaravelPhpUbuntu

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir