İçeriğe geç

Laravel Livewire Kurulum ve Kullanımı

Livewire, Laravel için dinamik sayfalar oluşturmanızı sağlayan pakettir. Vue, React jQuery gibi paketlere ihtiyac duymadan dinamik arayüzler oluşturur. Hemen kurulumuyla başlayalım;

composer require livewire/livewire
npm install && npm run dev
php artisan migrate

Jetstream ile sıfırdan bir projede yükleyecekseniz;

composer require laravel/jetstream
php artisan jetstream:install livewire
npm install && npm run dev
php artisan migrate

Ana şablon blade dosyası;

//layouts/app.blade.php
<html>
<head>
...
@livewireStyles
</head>
<body>
{{ $slot }} //full page components
...
@livewireScripts
</body>
</html>

config ve diger kodları projenizde yayınlamak isterseniz;

php artisan livewire:publish --config
php artisan livewire:publish --assets

Örnek bir component oluşturalım;

php artisan make:livewire Post\\Show
php artisan make:livewire Post/Show
php artisan make:livewire post.show

Bu üç komut da aynı işlemi yapar ve 2 dosya oluşturur.
-app/Http/Livewire/Post/Show.php
-resources/views/livewire/Post/Show.blade.php

Örnek Show.php dosyası;

class ShowPost extends Component
  {
  	public $post;
  	public function mount(Post $post)
  	{
  		$this->post = $post;
  	}
  }

Bu component’ı başka sayfalarda kullanacaksanız import işlemi şu şekilde yapılır;

//import component
<livewire:show-posts />
@livewire('show-posts')
<livewire:nav.show-posts />

//passing parameter
<livewire:show-post :post="$post">
@livewire('show-post', ['post' => $post])

Livewire’da route kullanımı;

Route::get('/post', ShowPosts::class);
Route::get('/post/{id}', ShowPost::class);

Form Örneği

 <form wire:submit.prevent="save">
  <input type="text" wire:model="post.title">
  <textarea wire:model="post.content"></textarea>
  <button type="submit">Save</button>
</form>

Validation İşlemi;

use App\Post;
  class PostForm extends Component
  {
  	public Post $post;
  	protected $rules = [
  		'post.content' => 'required|string|max:500',
  	];
  	public function save()
  	{
  		$this->validate();
  		$this->post->save();
  	}
  }

Detaylı Validation

public $email;
protected $rules = [
	'email' => 'required|email',
];

protected $messages = [
	// 'name.required' => 'The :attribute cannot be empty.',
	'email.required' => 'The Email Address cannot be empty.',
	'email.email' => 'The Email Address format is not valid.',
];

protected $validationAttributes = [
	'email' => 'email address'
];

public function updated($propertyName)
{
	$this->validateOnly($propertyName);
}

public function saveContact()
{
	$validatedData = $this->validate();

	Contact::create($validatedData);
}

Real-time validation yapmak için updated metodları tanımlanır, Böylelikle her değer değiştiğinde validation kuralları tetiklenir.

protected $rules = [
	'name' => 'required',
	'phone' => 'required|min:3|max:15',
	'status' => 'required',
];


public function updated($propertyName)
{
	$this->validateOnly($propertyName);
}

public function store()
{
	$contact = $this->validate();
	$contact = Contact::create([
		'name' => $this->name,
		'phone' => $this->phone,
		'status' => $this->status
	]);
	$this->resetInput();
	session()->flash('message', 'Contact ' . $contact['name'] . ' was created');
	return redirect()->to('/contacts');
}

Event Aksiyonlar

<button wire:click="doSomething">Do Something</button>
<input wire:keydown.enter="doSomething">
<form wire:submit.prevent="save"><button>Save</button></form>
//passing parameter
  <button wire:click="addTodo({{ $todo->id }}, '{{ $todo->name }}')">Add Todo</button>
  public function addTodo($id, $name){ ... }
  public function addTodo(Todo $todo, $name){ ... }

Default şablonu değiştirme;
Varsayılan olarak resources/views/layouts/app.blade.php şablonu kullanılır. Bunu değiştirmek için view metoduna aşağıdaki gibi düzenleme yapılır;

class ShowPosts extends Component
{
  ...
  public function render()
  {
    return view('livewire.show-posts')
      ->layout('layouts.base');
  }
}
Kategori:LaravelLivewirePaketler

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir