İçeriğe geç

Kategori: Structural Tasarım Desenleri

Yazılım mühendisliğinde yapısal tasarım desenleri, varlıklar (entity) arasındaki ilişkileri gerçekleştirmenin basit bir yolunu belirleyerek tasarımı kolaylaştıran desenlerdir.

Proxy PHP Tasarım Deseni

Maliyetli olan veya yinelenmesi (duplicate) mümkün olmayan bir şeyi arayüzleyerek(interface) kullanılır. Örneğe ait kodlar; Test İşlemi şu şekilde olacaktır;

Flyweight PHP Tasarım Deseni

Bellek kullanımını en aza indirmek için kullanılır. Bir Flyweight(hafifletici), belleği mümkün olduğunca benzer nesneler ile paylaşır. Durum (state) içerisinde çok değişikliğe uğramayan çok sayıda nesne kullanıldığında gerek duyulur. Genel bir uygulama, harici veri yapılarında durumu tutmak ve gerektiğinde onları Flyweight(hafifletici)…

Fluent Interface PHP Tasarım Deseni

Kodu kolayca okunabilir bir biçimde yazma mimarisidir. Doctrine2: QueryBuilder aşağıdaki örnek nesneye benzer bir biçimde çalışır. Örneğe ait kodlar; Test İşlemi şu şekilde olacaktır;

Facade PHP Tasarım Deseni

Bir Facade(önyüz), bir veya birden fazla arayüzü gömerek (interface injection) bir istemci ve bir alt sistemi ayrıştırmak ve tabii ki karmaşıklığı azaltmak içindir. -Bir Facade(önyüz) alt sisteme erişimi yasaklamaz. -Bir alt sistem için birden fazla Facade(önyüz)’ye sahip olabilirsiniz (olmalısınız). İyi…

Bridge PHP Tasarım Deseni

Kullanılan sınıfların bağımsız olarak değişebilmesi için, bir soyutlanımı (abstraction), onun uygulanımından (implementation) ayırarak kullanılır. Örneğe ait kodlar; Test İşlemi şu şekilde olacaktır;