İçeriğe geç

Kategori: Behavioral Tasarım Desenleri

Yazılım mühendisliğinde, davranışsal tasarım desenleri nesneler arasındaki ortak iletişim desenlerini tanımlayan ve bu desenleri gerçekleştiren desenlerdir. Bunu yapmanın nedeni, bu iletişimin yürütülmesindeki esnekliği arttırmaktır.

Observer PHP Tasarım Deseni

Bir nesneye, yayınım/katınım (publish/subscribe) davranışını uygulama için kullanılır. Bir modele crud vb işlemleri uygulandığında observer(gözlemciler)’a belirtilen işlemler yaptırılır. Örnek olarak yeni bir üyeniz olduğunda üye bilgilerini mail ile göndermek verilebilir. Örneğe ait kodlar; Test İşlemi şu şekilde olacaktır;

Iterator PHP Tasarım Deseni

Nesneyi ilerletilebilir (iterable) yapmak ve nesnelerin bir yığın (collection) gibi görünmesini sağlamak için kullanılır. Örneğe ait kodlar; Test İşlemi şu şekilde olacaktır;

Command PHP Tasarım Deseni

Bir çağrıcımız (invoker) ve bir çağrı ayrıştırmacımız yani alıcımız (receiver) olsun. Bu desen, bir “Komut” kullanarak alıcıya karşı yöntem çağrısının (method call) atamasını yapar, ve aynı yöntemi execute() olarak sunar. Böylece çağrıcı, istemcinin (client) komutunu yürütmek için, yalnızca execute() yöntemini…