İçeriğe geç

Ay: Ağustos 2021

Factory Method PHP Tasarım Deseni

Factory Method(Fabrika Yöntemi) kendisini alt sınıflarla genişleterek (subclassing) farklı biçimlerde nesne oluşturabilmeyi sağlar. Basit durumlarda soyut sınıf sadece bir interface(arayüz) olabilir. Bu desen “gerçek” bir Tasarım Deseni’dir, çünkü S.O.L.I.D ilkelerinden biri olan “D” yani “Dependency Inversion Principle (Bağımlılık Tersinme İlkesi)”…

Abstract Factory PHP Tasarım Deseni

İlgili veya bağımlı nesneler dizisini somut sınıflarını belirtmeden oluşturmak için kullanılır. Genellikle oluşturulan sınıfların tümü aynı interface’i uygular. Abstract Factory(Soyut fabrikanın) client’ı nesnelerin nasıl oluşturulduğuyla ilgilenmez, sadece nasıl birlikte kullanıldıklarını bilir. Örnek üzerinden devam edelim; Örneğin kodları ise şu şekilde;…

SOLID Programlama Prensipleri

SOLID prensipleri OOP nesne tabanlı yazılım geliştirirken kullanılan standartlaştırılmış kurallardır. 5 önemli tasarım ilkesi vardır. Single Responsibility Principle Open/Closed Principle Liskov’s Substitution Principle Interface Segregation Principle Dependency Inversion/Injection Principle Şimdi bu 5 maddeyi açıklayacak örnekler vererek devam edelim. 1.(S)ingle Responsibility…

PHP Standart Tavsiyeleri (PSR) Nelerdir ve Açıklamaları

PHP herhangi bir yazım standardına sahip değildir. Proje ve kütüphanalerde farklı yazım tiplerine rastlayabilirsiniz. Bunun sonucu olarak proje kodlarını analiz etmeniz zorlaşır. Bu sorunu çözmek için evrensel PHP geliştiricilerinin belirledikleri PSR standartları bulunmaktadır. Bu standartlar büyük projelerde, frameworklerde yer almaktadır.…

PHP Autoload İşlemi Nasıl Yapılır ve Örnek Kullanımı

PHP’de otomatik olarak class import işlemleri için autoload işlemlerini kullanabilirsiniz. Genel kullanıma değineceğimiz bir örnekle başlayalım. Öncelikle functions.php isimli bir dosya oluşturup aşağıdaki gibi düzenleyin. Ana dosyanız ise oluşturulan dosyayı import edip işlemlerinizi yapabilirsiniz. Birden fazla fonksiyon için autoload işlemi…

PHP OpenSSL Encrypt Ve Decrypt Kullanımı

Bu içerikte şifreleme işlemleri için kullanılan iki metodun örnek kullanımına göz atalım. openssl_encrypt şifreleme ve openssl_decrypt ise verilen anahtara göre çözümleme işlemini yapar. Örnek kullanımları şu şekildedir;